Home

Argumenter for olje og gass

Direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass er uenig i at vi må stoppe å lete etter nye oljefelt. Det er jobben hennes. Men det er nødvendig å slå tilbake argumentasjonen. Interesseorganisasjonen Norsk Olje og Gass er premissleverandør og taleskriver for våre mest trofaste oljepartier, skiftende regjeringer og embetsverk Utdaterte argumenter fra Norsk olje og gass. Publisert den 26. May, 2021 av Sunniva Furset. Fagsjef Hallstein Havåg mener regjeringens forslag til drivstoffavgifter er uten betydning for miljøet. Photo: Nils Bøhmer. Denne kronikken ble publisert i Aftenposten 26. mai

Åtte argumenter for å fase ut olje- og gass! Klimaet forverrer seg! De fleste har fått med seg at olje og gass fører til utslipp av klimagasser - med de uhyggelige og etterhvert velkjente virkningene som kommer av dette 1. Norsk olje og gass er bra for klima. Flere aktører i Norge, deriblant lobbyorganisasjonen Norsk olje og gass, har klart å skape en eventyrfortelling om at norsk olje og gass faktisk er bra for klimaet. Ett av argumentene for hvorfor akkurat Norge bør fortsette med olje og gass er fordi vår produksjon er renere enn andre steder Utdaterte argumenter fra Norsk olje og gass 2021-05-26 - Hallstein Havåg, daglig leder, Miljøstift­elsen Bellona Direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass er uenig i at vi må stoppe å lete etter nye oljefelt. Det er jobben hennes. Men det er nødvendig å slå tilbake argumentas­jonen Åtte argumenter for å fase ut olje- og gass! Klimaet forverrer seg! De fleste har fått med seg at olje og gass fører til utslipp av klimagasser - med de uhyggelige og etterhvert velkjente virkningene som kommer av dette ; Ja til oljeboring i Lofoten - Tu . Ett av spørsmålene har vært om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen Er mer olje- og gassutvinning forenlig med tiltak for å bremse menneskeskapte klimaendringer? Regjeringen er splittet i dette spørsmålet siden SV har gjort kampen for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja til sin hovedsak.Heller ikke Senterpartiet ønsker utbygging i Lofoten, kanskje med unntak av olje- og energiminister Ola Borten Moe, mens Ap-ledelsen er for

De totale CO2-utslippene i Norge var i 2014 på 44 millioner tonn, utslippene fra produksjon av norsk olje og gass stod for omlag 30 prosent av dette, totalt 14 millioner tonn CO2. Men når den norske oljen og gassen brennes i utlandet fører det til utslipp på 450 millioner tonn CO2, omlag 10 ganger våre egne utslipp Av olje kan det bli miljø skader, og en stor skade kan være oljesøl. Råolje og gass blir til ved at bitte små rester av dyr og planter som levde i havet for ca.150 milloner år siden. Disse restene synker ned på havbunnen. Noen av dem blir brutt ned, borte og forsvinner, mens andre blir dekket med slam og leire Hans beste argumenter for fortsatt uhemmet utvinning og forbruk av norsk olje og gass, er ikke annet enn sentimentalitet; vi kan takke den fortidige utvinningen av fossile brensler for noe av vår. En fremtid uten olje. Naturvernforbundet arbeider for et Norge hvor det utvinnes langt mindre olje og gass enn i dag. Investeringene er styrt bort fra fossil energi og inn i mer framtidsrettede næringer. Norge er fremdeles en energistormakt, men nå på fornybar energi. Den petroleumsutvinningen som fremdeles finnes på norsk sokkel må være. Fattig og rik - er olje et problem eller en løsning? Undervisningsopplegg i tre deler om olje, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling. Opplegget består av to faglige emner og et rollespill, og er utviklet av Hei Verden og Vennskap Nord/Sør. Lærerveiledning emne 1 og 2

Når oljen og gassen brukes i de landende den er solgt til, slippes det ut enda mer klimagasser, og Norge står dermed for mye klimaforurensning i utlandet. Skal vi klare å nå klimamålene i Paris-avtalen og begrense konsekvensene av farlige klimaendringer må vi starte med å verne våre viktigste havområder mot forurensende olje- og gass Ingen kunne forestille seg hvor viktig olje- og gassnæringen 50 år senere skulle være for det norske velferdssamfunnet. Selv om mange tvilte på at man ville finne olje og gass, ble de første utvinningstillatelsene delt ut på midten av 60-tallet. 50 år senere er olje- og gassnæringen Norges viktigste, både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av den totale.

Utdaterte argumenter fra Norsk olje og gas

Det gjelder ikke minst norsk olje i Arktis, som hverken er renere enn andre lands olje, eller kostnadseffektiv i global sammenheng. En studie i Nature viser at all olje og gass bør bli liggende hvis vi skal unngå to graders oppvarming, og i Paris-avtalen har vi vedtatt at vi ønsker å begrense oppvarmingen til 1,5 grader Klimavennlig kull - og andre norske argumenter som nå brukes i Utlandet. Norsk olje og gass er bra for klimaet! Kullindustrien i Australia låner norsk retorikk. Australias statsminister Malcolm Turnbull argumenterer for kull på samme måte som Erna Solberg og hennes regjering argumenterer for olje. Foto: Wikicommons Olje- og energiminister Tina Bru sier peker på at det vil være behov for olje og gass også i 2050. - Men hvem som skal levere den gjenstår å se hva slags pris man kan produsere for Regjeringens ekspertgruppe leverer ikke tilstrekkelige argumenter for å ikke trekke Oljefondet ut av olje og gass Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Versjon 4, side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for kurstilbydere som er godkjent av Norsk olje og gass til å gjennomføre grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs. Opplæringen skal gi kompetanse innen grunnleggende sikkerhet offshore

Norsk olje og gass om hydrogen-produksjon: - Vil være en gamechanger for oljeindustrien - Den største bidragsyteren til utslipp Natur og Ungdom og Spire syntes notate fra Norsk olje og gass var arrogant, og at det krevde et svar. Dette ble resultatet. Foto: Natur og Ungdom/Spire. Natur og Ungdom-lederen ser at det er et poeng i debatten. Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning grunnkurs Side: 14 6.3 Gjennomføre søk og redning på en trygg, systematisk og effektiv måte, ved å søke etter en eller flere skadde personer i et mørklagt røykfullt rom (ref. • Deltakeren skal kunne velge rett søksmetode ut i fra. Av Are Dammann og Elin Leer-Salvesen. I en kronikk 21.5.2021 hevdet Norges Naturvernforbund at «olje og gass går ut på dato», med henvisning bl.a. til en IEA- rapport som sier at «fornybare kilder produserte mer elektrisitet enn fossile kilder i Europa for første gang i 2020». Det er dessverre ikke noe som tyder på at dette er riktig Myte 1: Verden vil trenge olje langt inn i framtida. Det er bedre at vi i Norge produserer den, enn at land som Saudi-Arabia gjør det. Hvorfor det er feil: Klimaforskerne er krystallklare på at bruken av olje, kull og gass må reduseres i et raskt tempo for å nå klimamålene. Olje fra Norge er på ingen måte renere enn olje fra andre land

Utdaterte argumenter fra Norsk olje og gass - Bellona

Olje og gass er svært anvendelige energikilder, og kan brukes til mange ulike formål. Mens olje tidligere ble brukt i strømproduksjon, går nå mesteparten av oljen vi produserer til drivstoff. I dag står olje for 94 % av energiforbruket innenfor transportsektoren, noe som bidrar til at olje står for en god del av verdens energiforbruk Hans beste argumenter for fortsatt uhemmet utvinning og forbruk av norsk olje og gass, er ikke annet enn sentimentalitet; vi kan takke den fortidige utvinningen av fossile brensler for noe av vår velstand, derfor må vi fortsette med olje- og gassvirksomhet i stor skala https://www.ntnu.no/studier/fthingo Olje- og gassproduksjon gir enorme miljøproblemer. Oljeindustrien er Norges største klimaforurenser og står for en fjerdedel av de norske utslippene. Virkningene av oljeutslipp fra næringen kan være katastrofale for hele næringskjeder, spesielt i kalde, sårbare områder. Bellona krever at det stilles strenge miljøkrav til oljeindustrien, og at store og viktige arealer skånes for.

Report reveals pollution transparency problems for

Pettblogg: Åtte argumenter for å fase ut olje- og gass

 1. Olje og gass er dannet av planktonorganismer som sank ned til havbunnen for flere millioner år siden. Plankton fra Juratida 200-146 millioner år tilbake i tid, er grunnlaget for store deler av våre petroleumsforekomster. Med tida ble planktonrestene omdannet til olje eller gass under høyt trykk og høy temperatur i en såkalt kildebergart
 2. Olje- og gass gjør staten styrtrik, det fører til fossile arbeidsplasser, skattegrunnlaget blir solid og velferden høy både hos arbeidere og trygdemottakere. Kort sagt raske penger og forbruk. Man lar da være å tenke på globale konsekvenser og man ignorerer fremtiden
 3. istrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen har også argumentert på lignende måter en rekke ganger siste tiden: på Politisk Kvarter om klimastreiken, på Dagsnytt Atten mot MDGs talsperson Arild Hermstad, og i et debattinlegg i Klassekampen
 4. Olje og gass kommer av rester av døde planter og dyr. Omdanningen fra planter og dyr til olje og gass tar flere millioner år. For å få opp oljen kan man f.eks bruke store oljeplattformer, så går oljen videre til oljeraffeneriet og destillasjonstårn
 5. I den forbindelse skal Olje- og energidepartementet utarbeide en konsekvensutredning som blant annet vurderer de økonomiske, sosiale og miljømessige virkningene virksomheten kan ha. Gjennom en åpningsprosess sikrer man seg oversikt over alle relevante argumenter for og imot petroleumsvirksomhet i det aktuelle området
 6. Argumenter som at Norge har tjent seg rike på olje og gass, og at det nå er på tide å la andre land i verden få hente opp de gjenværende fossile ressursene, ble ikke hørt. I Nasjonalbudsjettet for 2016 planlegger regjeringen faktisk å øke (!) norske utslipp
 7. istrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sier han ikke ser noen argumenter mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Myter om norsk olje og gass - naturvernforbundet

Av Are Dammann og Elin Leer-Salvesen. I en kronikk 21.5.2021 hevdet Norges Naturvernforbund at «olje og gass går ut på dato», med henvisning bl.a. til en IEA- rapport som sier at «fornybare kilder produserte mer elektrisitet enn fossile kilder i Europa for første gang i 2020» Den norske oljevirksomhetens ekspansjon mot nord har bidratt til den mest polariserte konfliktlinjen i norsk oljepolitikk. På slutten av 1970-tallet sto striden om hvorvidt man skulle åpne områdene nord for 62. breddegrad for oljeboring. Fra midt på 1990-tallet fikk spørsmålet om hvorvidt havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen skulle åpnes for oljevirksomhet mest oppmerksomhet Foto: Øyvind Knoph Askeland / Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen Administrerende direktør i Norsk olje og gass Publisert 04.07.2018, kl. 15.21 Oppdatert 05.07.2018, kl. 08.5 Plast produseres primært av råolje eller gass. Å utvinne olje og gass gir store utslipp av klimagasser fra for eksempel gassturbinene som sørger for energi til olje- og gassinstallasjonene. Utvinning av gass kan også gi store metanutslipp, slik tilfellet er for mye av den amerikanske skifergassen Schjøtt-Pedersen ser ingen argumenter mot oljeutredning. Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sier han ikke ser noen argumenter mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

Hvis vi åpner disse områdene vil vi få glede av olje og gass i kanskje 50, 60 eller til og med 70 år fremover. Til verdens temperatur øker med opp til seks grader. Til du og jeg vokser opp. På sikt vil leteaktiviteten avta, og det får naturligvis effekt på utbygging og produksjon på lang sikt, sier Bygdevoll. Bruker andre tall. Oljedirektoratet opererer dog med andre ressursanslag enn hva Rystad Energy gjør. OD anslår at det finnes 18,8 milliarder fat olje og gass igjen på norsk sokkel Olje- og gassvirksomhet i Lofoten og Vesterålen vil gi store lokale, så er det et faktum at gass fra norsk sokkel er en langt renere energikilde enn f.eks. kull som mange europeiske kraftverk drives med. Utvinning av gass fra Nord-Norge vil dermed kunne være et positivt bidrag til det globale klima- og miljøregnskapet,. Nåverdien av fremtidige olje og gassinntekter: 4000 milliarder. Regner man oljefondets olje og gass-aksjer som risikomessig bare knyttet til olje og gass, reduserer man eksponeringen med 6,2% ( gitt at man regner også Statoil som et slikt selskap på 100% basis) Flere av olje og gass-selskapene i oljefondet ( de som har en verdi på 287 mrd. Fossile brensler som olje, kull og gass er de mest brukte energibærerne i verden i dag. De viktigste bruksområdene er oppvarming av boliger, produksjon av elektrisitet og drivstoff for transportmidler som biler, båter og fly. I dag tyder forskningsresultater på at CO2-utslippene knyttet til forbruket av fossile brensler fører til klimaendringer. Hvordan kan utslippene av [

Utdaterte argumenter fra Norsk olje og gass - PressReade

 1. Olje og gass, og relaterte leverandørindustrier, binder sammen store nasjonale markeder for materialer og tjenester, med økonomiske avtrykk og skalerbare fordeler ved en overgang til sirkulær økonomi
 2. DEBATT Debatt: Olje- og gassutvinning Fossilt hører til fortida EUs nye klimaplan innebærer kraftig nedgang i behovet for gass. EU-PLAN: EUs nye klimaplan innebærer kraftig nedgang i behovet.
 3. Olje og gass er lettere enn vann og steg derfor mot overflaten og samlet seg i lommer i berggrunnen. Det gjør at vi i dag kan hente opp olje og gass fra berggrunnen under havet. Olje er en blanding av hydrokarboner med ulik størrelse. Størrelsen på hydrokarbonene bestemmer bruksområdet
 4. er importert og at prosessen med å utvinne råvarene nærmest er automatisert. Vårt utgangspunkt er at dette i liten grad synes å beskrive norsk petroleumsnæring og leverandørindustri. Isteden hevder vi at det å ta opp olje og gass (oppstrøms) og levert sikkert og i henhold til kundekrav (nedstrøms) krever kunnskap og teknologi
 5. istrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sier han ikke ser noen argumenter mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 6. MDG-Berg om oljens fremtid: − Skjerp, deg Jonas! MDG-byråd Lan Marie Berg skal mandag i debatt med en av verdens fremste oljetopper. Hun ber Ap-leder Jonas Gahr Støre skjerpe seg. Det.

Fra Kollsnes, prosessanlegget for gass i Øygarden kommune, Hordaland (foto: Helge Hansen/Statoil) Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip (KS) har en rekke argumenter mot gass i sitt innlegg «Satsing på gass..» i Energi og Klima 9. juni.De synes å tro at all gass konkurrerer med kull og diskuterer all bruk av gass kun ut fra dette For hvert fat olje som produseres i verden, slippes det i snitt ut rundt 18 kilo CO2. For norsk produksjon er utslippene i snitt åtte kilo, mens de på Johan Sverdrup vil være rekordlave 0,67 kilo per fat. Noe å tenke på for alle som vil avvikle vår virksomhet på norsk sokkel Politikere og miljøorganisasjoner ser fortsatt på gassen som fossil energi, og påpeker blant annet at særlig gass produsert med fracking i USA har store metanutslipp Gassen var svært dyr i Europa og Asia fra 2011 til 2014, noe som fikk selskaper og land til å satse på fornybar energi og kull, selv om gassprisene har falt side Dette vil medføre at man kan finne olje og gass mye dypere enn man antar i dag, og at reservene er mye større enn man tror. Det er spesielt en forsker, Thomas Gold, som har fremmet denne teorien og lagt frem en rekke argumenter for hvorfor denne forklaringen er bedre enn den vi bruker i dag. Noen av argumentene er Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sier han ikke ser noen argumenter mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. - Jeg ser ingen argumenter mot å søke kunnskap. Det er et sunt prinsipp i norsk forvaltning, som vi må legge til grunn også her, sier han til Klassekampen

Lytt til rådet fra IEA. Det internasjonale energibyrået (IAE) har tegnet opp et visjonært veikart for nullutslipp av klimagasser fra energisektoren i 2050. Norske politikere bør lytte til anbefalingen om letestans etter mer olje og gass. VALLHALL-FELTET: Selv om det alltid er mulig å grave fram argumenter for vår «rene» oljeproduksjon. ikke - Norsk - olje - gass - diktere - klimapolitikken - Direktør - Anniken - Hauglies - argumenter - utdaterte - LENSWAY - LensWay er en av Nordens største onlinebutikker for optikk Dentway - Nordens ledende foretak innen tannbleking og munnstellprodukter for hjemmebru Oljeboring i lofoten argumenter. Folket sier nei til oljeboring.I 2010 sa kun én Lofotkommune nei til oljeboring i dette området, i 2016 er bildet snudd på hodet og det er i dag kun én Lofotkommune som sier ja til å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet Statsminister Erna Solberg (H) klargjorde i august 2016 at Høyre vil gå inn for oljeleting i de omstridte. Olje og gass i Norge. Under finner du lenker til tekster som tar for seg ulike sider ved olje- og gassproduksjon. Kom med argumenter for og imot dette standpunktet. Hva mener Høyre og SV om oljeutvinning og gasskraftverk? Hva er argumentene til de to partiene? Nettsteder: Tekst fra Aftenposten om Barentshavet,.

Argumenter for oljeboring - 5 argumenter mot oljeboring

Men ser vi etter, kan argumentene flerdobles: Norsk vindkraft reduserer ikke klimagassutslippene. Norsk vindkraft gir en ubetydelig vekst av nye arbeidsplasser. Vindkraften gir ingen annen «verdiskapning» enn den overprisen på strøm norske husstander skal påtvinges. Norge trenger ikke vindkraft - vi har gode alternativer Norge har basert sin økonomiske gevinst på nettopp olje og gass industrien og om vi skal gå over natta til alternativ industri kommer Norge til å gå dunken. det Norge må gjøre er å fortsette med olje og gass til vi har fått opp en konkurrerende nærings industri

Å hente olje og gass - særlig gass - fra havbunnen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, fremstår som en stadig bedre idé. Og jo mer kunnskap som kommer på bordet, jo vanskeligere er det å se gode argumenter som taler mot en utvinning Norge har fortsatt store olje- og gassforekomster, og staten har Statoil-aksjer for drøyt 360 milliarder kroner. Det betyr at store deler av formuen vår er - og skal fortsatt være - i olje (VG Nett) Natur og Ungdom og Bellona er svært opprørt etter at rensing av gass på Mongstad igjen blir utsatt. De har fått nok av olje- og energiministeren

Irans oljeeksport- og prod. rammes av nye sanksjoner. Da svarer Saudi-Arabia med å øke sin produksjon tilsvarende. Alle som vil ha olje, får olje, og utslippene går verken opp eller ned(?). Det samme gjelder hvis @eivindtraedal og @NickWilki får flertall for å stenge norsk sokke gode argumenter at dere overtaler land med stemmerett til å stemme for det Oljeindustrien mener er riktig. Dette kalles lobbyvirksomhet. Verdt å få med seg om Oljeindustrien Olje og gass skaper velstand. Inntekter fra olje- og gass bidrar blant annet til bedre helsetjenester, utdanning, barnehager og kulturtilbud i mange lan Der tap i denne sammenhengen betyr at det ikke blir funnet kommersielle mengder med olje og gass som vil dekke kostnadene (nrk.no: «Holdt tilbake rapport om at olje i nord kunne gi milliardtap»). Bakteppet er høringen i Stortinget i regi av kontroll- og konstitusjonskomiteen (Olje- og energidepartementets håndtering av åpningen av Barentshavet sørøst ( Innst.sak, nr. 999 (2020-2021) ) Norsk olje og gass - Nyopprettet stilling som sjeføkonom i Norsk olje og gass. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Motarbeider omstilling. De store selskapene i den norske oljebransjen satser på klimaløsninger som CO 2-fangst og -lagring, havvind, hydrogen og ammoniakk, men det er foreløpig en liten andel av virksomheten.Samtidig jobber de dessuten for at det skal være mulig å produsere mest mulig olje og gass, så lenge som mulig Anniken Hauglie i Norsk olje og gass må ikke få bli premissleverandør i denne debatten. Les kronikken til daglig leder Hallstein Havåg i Aftenposten 8.7 Påstand: Målet er å produsere olje og gass så å si uten utslipp innen 2050. (Fra annonse i A-magasinet nr. 17, 30.04.2021) MOTARGUMENTER: 2050 er veldig lenge til. Norge bør slutte med produksjon av olje og gass lenge før den tid. Se over. Global oppvarming risikerer å passere farlige vippepunkter lenge før 2050

Grunnforskning som lønner seg - ApollonBrontosaurus – Apatosaurus - Dinosaurs

Bedre klimautsikter, menneskeskapte steinsprang, et isfritt Svalbard, argumenter for sjødeponi og en video fra innsiden av Åknes. Her er de fem mest leste sakene i november Administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass sier han ikke ser noen argumenter mot konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. NTB 31. des. 2016 04:58 - Oppdatert 31. des. 2016 12:5 Olje og gass. Under finner du lenker til artikler som tar for seg ulike sider ved olje- og gassproduksjon. Kom med argumenter for og i mot dette standpunktet. Hvilke problemer står EU overfor når det gjelder energi? Hvordan kan disse problemene løses

LEDER: For eller imot olje? - Tu

 1. Olje og gass 24; Stiler under dette emnet: Atomkraft og andre energikilder. Punktvise argumenter for atomkraft i Norge satt opp mot øvrige energikilder. Bokmål Annet. Olje, gass og kull. Beskriver hvordan olje, gass og kull blir laget. Bokmål Dikt.
 2. En anbefaling var at ingen nye olje- og gassfelt må godkjennes fra 2021, fordi eksisterende felt produserer den oljen og gassen det er rom for i overgangen til et netto nullutslippssamfunn. Om Norge ikke elektrifiserer eksisterende felt, vil oljebransjen fortsette å bidra med 15,5 millioner tonn CO2 årlig
 3. Olje, gass og kull. Forskerne i FNs klimapanel mener at utslipp fra forbrenning av fossile brensler og andre utslipp av drivhusgasser kan gi en økning i den menneskeskapte drivhuseffekten. Dette kan igjen føre til klimaendringer i form av blant annet mer ekstreme værforhold. Til tross for mange forsøk på å få til en bærekraftig.
 4. 163k members in the norge community. Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker
 5. Avgifter og skatter på elektriske biler bør være som på andre biler. Jeg vet at elektriske biler sparer olje, diesel, bensin her i NoregNorge slik at mer olje og gass kan eksporteres. Men det blir en dyr ekstra-eksport. Det er bedre å finne mer olje, gass og å lete i LoVeSe. Elektriske biler i NoregNorge kan øke norsk eksport av olje og.
 6. Kunnskap. Tilegne deg kunnskap om sirkulær økonomi prinsipper og de ledelsesmessige, sosiale og politiske utfordringene for bærekraftige og sirkulære virksomheter, med spesifikk vekt på olje og gass og relaterte leverandørindustrier. Få kunnskap om effekten av skiftet mot mer sirkularitet generelt og spesielt med hensyn til olje-, gass.
 7. Debatt - Norsk oljeproduksjon. Jeg skal presentere et undervisningsopplegg som jeg brukte som en introduksjon til temaene olje og gass, fossilt brennstoff, plast og miljø i 10. klasse, naturfag. Tanken bak undervisningsopplegget er å koble samfunnsfaglige problemstillinger til naturfag, og med dette skape engasjement og interesse (Nergård.

hvor og hvordan pengene skal investeres. Verdt å få med seg om Oljeindustrien: • Olje og gass skaper velstand. Inntekter fra olje- og gass bidrar blant annet til bedre helsetjenester, utdanning, barnehager og kulturtilbud i mange land • Produksjon av olje og gass skaper ikke bare store inntekter, men også mange arbeidsplasser Olje og makt er et stort tema og et vanskelig tema. Olje- og gassvirksomheten er omfattende, og maktforholdene er ikke alltid like lette å analysere. Makten kan være direkte eller indirekte, åpen eller skjult. Makt er ofte relasjonell og knyttet til personer, mens en annen type makt ligger i strukturer Lett tilgjengelig og billig energi, i form av olje, kull og gass, har vært forutsetningen for forbruksnivået. Forestillingen om individuell frihet med minst mulig offentlige begrensinger står også sentralt i denne kristen-konservative ideologien Norsk olje og gass er ikke en del av løsningen, men en del av problemet. Produksjon av norsk olje og gass må fases ut over en tiårsperiode, hvis vi skal innta et klimaperspektiv - og det er jo.

Pøser penger inn i olje og gass - TuAl Fin: Do Oil Wells Re-Charge Themselves?

Norsk olje og gass: - Umulig å nå klimamålene uten kraft fra land [Ekstra] Logg inn for å følge dette . Følgere 3. Norsk olje og gass: - Umulig å nå klimamålene uten kraft fra land [Ekstra] Av Ellen Viseth, 18. februar i Diskuter artikler (Tu.no) Svar i emnet - Inntektene fra olje og gass vil utgjøre 286 milliarder kroner. Betydelig mer enn de siste årene men også betydelig mindre enn i toppårene, sier Paarup Michelsen. Han og klimastiftelsen mener at spørsmålet er hvordan fremtiden ser ut. - Inntektene fra olje og gass kommer til å gå ned. Det er den store utfordringen for norsk økonomi Den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge i 2015, var olje- og gassutvinning med 28 prosent av de totale klimagassutslippene. Da er ikke forbrenning av olje- og gass (motorer, husvarme etc.), tatt med i beregningen2. Årlige utslipp fra olje- og gassutvinning har økt med 83 prosent siden 19903

Argumenter for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Frokost-møte Norsk Olje & Gass 15.03.13 - Tore Grelland . 15.03.13 2 MudCube . 15.03.13 3 Olje damp / Olje tåke Målinger Olje-damp og olje-tåke er en utfordring i de fleste HMS og arbeidsmiljø burde vært gode nok argumenter alene - vanskelig å få aksept for Olje, tårer og «konspirasjonsteorier»: - Regjeringsadvokaten er ute av kontroll! 15. november 2019 14.40. av Tora Lind Berg. Miljøorganisasjonenes advokat Cathrine Hambro og Emanuel Feinberg mot regjeringsadvokat Frank Sejersted i lagmannsretten. Tora Lind Berg. Andre runde av miljøbevegelsens søksmål mot staten er inne i sin siste dag Norsk olje og gass har lagt ut en oversikt med 10 argumenter for hvorfor man bør velge petroleumsfag. Listen er laget av instituttleder Egil Tjåland ved institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU: Olje og gass vil være dominerende energibærere i et 50-100 års perspektiv Norsk olje-,gass- og klima-politikk er full av paradokser og kjører på autopilot med bind for øynene. Publisert: 22. jul 2019 På NRK.no kan vi i dag lese følgende oppslag: «Miljødirektoratet har denne uken gitt tillatelse til oljeboring nær Trænarevet, som er fullt av korallrev

Administrerende direktør Anniken Hauglie i Norsk olje og gass ønsker utlysningen velkommen. - Det er bra at regjeringen nå lyser ut TFO 2021. TFO er et viktig virkemiddel som sikrer stabilitet for selskapene på norsk sokkel og legger grunnlaget for aktiviteten som gir inntekter til fellesskapet og arbeidsplasser over hele landet, sier hun Etiske dilemmaer i Arktis . 23.01.2007 Hvis oljeselskapene mener alvor med å ta samfunnsansvar, bør de samarbeide for å få til en bærekraftig utvikling, mener Aslaug Mikkelsen. Hun leder et forskningsprosjekt om sosiale og miljømessige konsekvenser av olje- og gassvirksomhet i arktiske strøk — Retningen er likevel riktig og udiskutabel, og argumentene mot synes mindre viktige, skriver Holden om investeringene i olje og gass. Han mener det også er sterke argumenter for å plassere større deler av fondet i fremvoksende og fattige økonomier, både for å spre risiko, og fordi det er her veksten og avkastningen ventes å være størst fremover

Vi koker ikke kloden, og verden trenger olje MDG har nå gjort det klart at vi ikke kan sitte i en regjering som åpner nye oljefelter. Hvis SV, Venstre, KrF og Rødt alle gjør det samme, så tror jeg saken vil vinnes, skriver Eivind Trædal (MDG) Og at vi ikke er avhengig av olje og gass. Men de tar skammelig feil, var hans klare melding. - Ingen annen næring har den lønnsomheten og kan erstatte det olje og gass kan bidra med. Det er heller ikke slik at norsk olje- og gassnæring er den som velter arbeidet knyttet til klima Olje og gass blir laget på havbunnen der det finnes bergarter. Om bergartene inneholder organiske materialer, vil restene omdannes til olje og gass når temperaturen er høy nok. Temperaturen stiger fordi trykket i en bergart blir høyere og høyere siden nye lag kommer oppå den. Gass(150 grader) Koronakrisen og oljesektoren: Tiltakspakker må gi grønn vekst og peke mot nullutslipp. Equinor og Norsk olje og gass kjører en kraftig lobbykampanje for lettelser i oljeskatteregimet. Heller ikke under koronakrisen bør oljenæringen få diktere sine egne rammebetingelser Noen tanker om Humlums og Bjørkums kommentarer. Rasmus Benestad svarer på innleggene fra Ole Humlum og Per Arne Bjørkum i klimadebatten på geoforskning.no. Jeg blir litt forbauset over Ole Humlum sin forenkling av verden når jeg leser hans respons til min kommentar. Virkeligheten er ikke så enkel som han skal ha det til

Seismikk | Folkeaksjonen

Elektrifisere sokkelen - pengesløseri, naturødeleggelse og elendig klimapolitikk. Oljerigg i Nordsjøen. Foto: Shutterstock. Av Erik Plahte. Equinor har lagt fram en ambisiøs plan for å elektrifisere sokkelen. «Vi planlegger investeringer i størrelsesorden 50 milliarder kroner sammen med våre partnere innen 2030», skreiv Equinor i en. olje og gass vil reduseres dersom fondet ikke investeres i olje- og gassaksjer, og gir råd om å ta slike aksjer ut av fondets referanseindeks. Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter. Det gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller beerekraft i olje- og gassektoren Olje fra undersjøiske fjellrom. juli 2, 2014 09:48 Halfdan Carstens. Tanken om å produsere olje fra undersjøiske fjellrom er langt mer enn 20 år gammel. Nå har presserende miljøutfordringer og teknologiske fremskritt drevet frem nye utredninger. Konklusjonen er at et slikt konsept kan være både teknisk mulig og økonomisk lønnsomt. Og vi godtar ikke dette meklingsresultatet mellom Norsk olje og gass og Safe, sier Stokka til LO-Aktuelt. - Dette kan få konsekvenser for vårt samarbeid med Norsk olje og gass, understreker han. Forlot forhandlingene. Forhandlingene mellom Norsk olje og gass og Industri Energi ble brutt natt til onsdag etter at NOG forlot forhandlingsbordet

Olje og gass - Daria

Frem til rundt 1850 var innholdet av CO2 i atmosfæren relativt konstant. Det er hovedsakelig på grunn av økt utslipp av karbondioksid (CO2) og metan (CH4) gjennom de om lag siste 200 årene den naturlige drivhuseffekten er forsterket. Da begynte vi å ta i bruk kull, olje og gass som energikilder, og CO2-innholdet i atmosfæren økte voldsomt Det er uklart om ensidig nedtrapping av norsk olje og gass vil ha noe betydning for globale utslipp. Etter EMKs artikkel 2 og 8 er ikke materielle skader ment å handle om klima, men om tradisjonelle miljøskader og forurensning, som for eksempel et konkret giftutslipp i et begrenset område. Å utvide meningen til klimautslipp på samfunnsnivå er «radikalt nyskapende tolkning» Her stemmer Vågan for klart olje-nei. Kommunestyret i Vågan snudde i spørsmålet om konsekvensutredning. Etter en lengre debatt i mandagens kommunestyret ble et fellesforslag fra Venstre, Rødt og SV vedtatt med 19 mot 10 stemmer. Et forslag fra ordfører Eivind Holst (H) om å si ja falt foretatt en gradvis ekspansjon innenfor undersøkelse og produksjon i utlandet, og har på den måten lykkes i å bygge opp betydelige reserver av olje og gass også utenfor Norge. Statoil har i dag virksomhet i over 20 land. Statoil er en av verdens største nettoselgere av råolje og en sterk aktør i det europeiske gassmarkedet

Uttalelse: Fiskeri er viktigere for fremtiden enn oljePlatetektonikk

I svar til meg 26. februar ønsker Frode Pleym og Halvard Raavand enda en gang å tegne et bilde av ukultur i Olje- og energidepartementet. Slike påstander vitner mest om manglende argumenter hos ledelsen i Greenpeace. Det er riktig som forfatterne skriver at jeg har lest dommen fra Høyesterett i «klimasøksmålet» Norsk olje og gass viktig for å nå klimamålene Norsk olje og gass skriver at samfunnet vil være helt avhengige av olje og gass i svært lang tid fremover på grunn av befolkningsvekst og betydelig økonomisk utviklingen i utviklingslandene. - Skal vi samtidig nå klimamålene, bør verden bruke olje og gass med lave utslipp fra produksjon Satt opp mot gjennomsnittsinntekt i 2019, på 436 000 kroner, utgjør reelle og forventede tap til sammen over halvparten av inntektene til frilansere og selvstendig næringsdrivende i 2020. 88 prosent av selskapene (konsertarrangører, musikere i band, ensembler, samt booking, teknikere og plateselskap osv.) oppgis å ha mistet oppdrag siden 12. mars. 20 prosent av konsert- og. Argumentasjonslista Ola og Alf har satt opp, dekker hele spekteret av påstander som er mer eller mindre vanlig å høre fra oljelobbyen og andre som motsetter seg tiltak som kan virke begrensende på oljevirksomheten og svekke oppslutningen om bl.a. de skattemessige særordningene som gjør det omtrent risikofritt for selskapene å lete etter ny olje og gass

Russisk tankskip med norsk gass satte rekord - Shipping

De ber videre om at olje, gass og kull fases ut på en rettferdig måte, og at det må investeres i en storstilt, global rettferdig omstillingsplan. Blant signaturene er også Dalai Lama, og den lange listen over Nobelprisvinnere inneholder navn som Shirin Ebadi, Rigoberta Menchú Tum, Denis Mukwege, Muhammad Yunus, May-Britt Moser og Edvard Moser Innlegg: Planlagt produksjon av fossil energi bryter med klimamålene. For første gang har vi tall for gapet mellom klimamålene i Parisavtalen og planlagt produksjon av kull, olje og gass. Økt produksjon kan kanalisere kapital og kompetanse i feil retning. 2 min Publisert: 02.12.19 — 14.27 Oppdatert: ett år siden fondene og verdien av statens eierskap i aksjeselskaper. Tallene gjelder for utgangen av 2015. Videre skiller vi ut andelen av dette som kan tilskrives fossilt brensel. Fossilt brensel omfatter petroleum, altså olje og gass, og kull. I kapittel 2 gis det en nærmere forklaring av tallene i tabellen

 • BlueStacks waiting for download.
 • Almunge Bostäder.
 • Cryptotrader Discount Code Reddit.
 • Eisegesis.
 • KONTAKT factory library download from utorrent.
 • Dreams phone number.
 • Trust Wallet browser on iphone.
 • Barnbutiker Göteborg.
 • Crypto crew hybrid indicator.
 • Link changer.
 • Ethereum Classic price predictions.
 • ING app werkt niet op tablet.
 • J.P. morgan internship.
 • Svensk Fastighetsförmedling Gävle.
 • Wat zijn trackers.
 • BAföG Kryptowährung.
 • CryptosRus Patreon.
 • Hashshiny legit.
 • Cryptotab Hack.
 • Global Invest Kalmar.
 • Best buy Makelaars.
 • National Bank mobile login.
 • Yibo Financial.
 • Specialistsjuksköterska högsta lön.
 • Noorse btw terugvragen.
 • Kända konstnärer 2020.
 • RSA private key regex.
 • CPLD programming.
 • Fondssuche Morningstar.
 • CHF ETH.
 • Decode meaning in Gujarati.
 • Modded Bitcoin apk.
 • Höhle der Löwen Folge 8.
 • Pirates of the caribbean world's end calypso.
 • Spoofbox.
 • Ally cash buffer.
 • Stellar lumens 2021 Reddit.
 • Crypto arbitrage.
 • Wahed Invest ISA.
 • Fake SMS Creator app.
 • Bolt ICP monitor.